I perioden november 2018 till mars 2019 har Oxford Research utvärderat den regionala kompetensplattformen Validering Väst på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Utvärderingen visar att Validering Väst lever upp till sitt uppdrag att bidra till mer och bättre validering – både regionalt och nationellt.

Syftet med Oxford Researchs utvärdering av Validering Väst var att beskriva och utvärdera Validering Västs verksamhet och resultat. I tillägg skulle utvärderingen presentera rekommendationer inför verksamhetens fortsatta utveckling. Datainsamligen bestod av dokumentstudier, intervjuer och tre fallstudier av utvalda valideringsmodeller och -metoder.

Utvärderingen visar att Validering Väst har en välfungerande organisation som på ett betydande sätt bidrar till att främja och utveckla validering både regionalt och nationellt. I utvärderingsrapporten presenteras följande slutsatser:

  • Validering Västs aktiviteter bidrar till mer och bättre validering
  • Validering Väst svarar mot behov i systemet, hos samarbetspartners och inom målgruppen
  • Det finns en samstämmighet mellan Validering Västs aktiviteter och uppdrag
  • Validering Väst är ändamålsenligt organiserat och genomför sin verksamhet med hög kvalitet
  • Validering Väst uppnår resultat genom att stödja och påverka

Utvärderingens samlade bedömning av Validering Västs verksamhet är positiv. Samtidigt lämnar utvärderingen ett antal rekommendationer till Västra Götalandsregionen och Validering Väst gällande styrningen av verksamhetens innehåll och organisation. Ta del av rekommendationerna i utvärderingsrapporten till höger.

För frågor om rapporten, vänligen kontakta analytiker Louise Fabricius, louise.fabricius@oxfordresearch.se

Se fler publikationer →