Uppdragsgivare Eurofound

Eurofound har i dagarna presenterat en studie över hur finanskrisen 2007-2008 påverkat EU-medborges tillgång till hälso- och sjukvård. En stor del av rapporten bygger på djupstudier i 9 olika länder. För den svenska studien svarar Oxford Research.

Rapporten syftar till att identifiera befolkningsgrupper som har upplevt minskad tillgång till följd av krisen, inklusive “dolda” grupper som inte kan identifieras så lätt av makrodata. Den beskriver vidare olika åtgärder som regeringar och tjänsteleverantörer har vidtagit för att upprätthålla tillgången till hälso- och sjukvård. Satsningen på effektivare hälso- och sjukvård är inte ny, men den här rapporten diskuterar dess relation tillgång av hälso- och sjukvård i samband med finanskrisen.

Se fler publikationer →