Under hösten 2016 fick Oxford Research i uppdrag av projektet “Smart specialisering – starka företag i Norra Mellansverige” att utföra en analys av klusterorganisationer och klusteranslutna företag i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län. Projektet är en del i regionernas process för regional utveckling genom smart specialisering.

Analysen genomfördes med ett ramverk med rötterna i Reglabs modell för klusterutveckling, och en enkät som baserade sig i tidigare etablerade enkätstudier. Resultaten visar att klusterorganisationerna enligt modellen framför allt har väl utvecklade samarbeten och nätverk samt aktiviteter för företagen. Klustrens hållbarhetsarbete utifrån de horisontella kriterierna visar ofta på goda ambitioner men kan tjäna på att spetsas ytterligare. Företagen upplever störst mervärde av att delta i klustren när det gäller att knyta kontakter med andra företag.

För mer information, kontakta gärna Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 8917.

Se fler publikationer →