Uppdragsgivare: COINCO North

På uppdrag av Interregprojektet COINCO North har Oxford Research genomfört en analys av life science-industrin i Göteborg-Osloregionen i syfte att kartlägga life science-industrin i respektive delregion, ta reda på hur Göteborg-Oslo-regionen står sig internationellt med avseende på näringsliv och forskning samt undersöka vilka hinder och möjligheter samarbetet över nationsgränsen påvisar. Analysen bygger på en kvantitativ studie av näringsliv och forskning i regionen, en internationell jämförelse mellan Göteborg-Osloregionen och andra europeiska life science-regioner samt kvalitativa intervjuer med företrädare för det offentliga, näringslivet och akademin i Göteborg-Osloregionen.

Se fler publikationer →