Uppdragsgivare: Svenskt Näringsliv

Oxford Research har, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket, VINNOVA, Invest in Sweden Agency och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, undersökt vad utländsk kvalificerad arbetskraft, som jobbar och bor i Sverige, anser om förutsättningar för deras liv i Sverige inom en rad olika områden som jobbet, boende, offentlig service, kultur och fritid etc. Undersökningen genomfördes från december 2008 till juni 2009.

Dessutom har arbetsgivare i de tre storstadsregionerna intervjuats för att fånga deras perspektiv på behovet av internationell kvalificerad arbetskraft och hur de arbetar med frågan. Enkäten och intervjuerna har kompletterats med en genomgång av relevant litteratur och internationell statistisk benchmarking.

Rapporten “Är Sverige attraktivt?” presenterades på Svensk Näringslivs seminarium tisdagen den 30 juni under Almedalsveckan.

Se fler publikationer →