Oxford Research har tillsammans med Gröndörren undersökt bilden av Sverige på ett antal viktiga utlandsmarknader. Undersökningen har genomförts för Svenska institutet.

Rapporten visar bland annat att:

  • Bilden av Sverige är generellt god hos näringslivsrepresentanterna på de undersökta marknaderna.
  • Sverige ses som ett innovativt, kreativt och hållbart land med ett samhälle som präglas av jämställdhet och jämlikhet.
  • De övriga nordiska länderna har mest kännedom och kunskap om Sverige, medan Frankrike, Storbritannien och USA har lägre kännedom och kunskap om vad Sverige kan erbjuda.
  • Respondenter på de stora marknaderna USA, Frankrike och Storbritannien, och i vissa fall i Tyskland, ofta betraktar de nordiska länderna som en enda marknad.
  • Bilden av Sverige har olika betydelse för handel och för investeringar.

Ta del av fullständiga resultat genom att ladda ned rapporten till höger.

Kontakta senioranalytiker Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se om du har några frågor om rapporten.

Se fler publikationer →