Oxford Research har tillsammans med Jonas Månsson, forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, utvärderat regionalfondens långsiktiga effekter på deltagande små och medelstora företag.

Utvärderingen har genomförts för Tillväxtanalys inom ramen för ett uppdrag som regeringen givit åt myndigheten. Syftet har varit att mäta de långsiktiga effekterna på deltagande företag inom regionalfondens tematiska insatsområde 1 (Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation), tematiska insatsområde 3 (Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag) och tematiska insatsområde 4 (Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi).

Effektutvärderingen visar på det stora hela att regionalfonden haft positiva signifikanta effekter på företag som deltagit i insatser. Deltagande företag har i snitt ökat nettoomsättningen med 122 000 kronor, förädlingsvärdet med 57 000 kronor och antalet anställda med 0,79. Vad gäller antalet anställda är effekten signifikant, men resultatet är ändå osäkert eftersom det fanns skillnader mellan företagen redan innan några av företagen deltog i regionalfondsinsatser.

Ladda ned rapporten till höger för att ta del av fullständiga resultat.

Klicka här för att läsa mer om uppdraget och komma till en presentation av Tillväxtanalys återrapportering till regeringen.

Kontakta senioranalytiker Roe Langaas på roe.langaas@oxfordresearch.se om du har några frågor om utvärderingen.

Se fler publikationer →