Oxford Research har genomfört en kartläggning av ekosystem inom additiv tillverkning i Danmark, Norge och Sverige.

Kartläggningen har utförts på uppdrag av Danish AM Hub och Alfred Nobel Science Park inom ramen för Interreg-projektet AM Nordic.

Kartläggningen har studerat vilka områden ett framtida samarbete inom additiv tillverkning bör fokusera på för att skapa så stort värde som möjligt för nordiska företag. 25 deltagande företag har bidragit till studien.

I rapporten lyfter vi bland annat fram följande iakttagelser:

  • De nordiska länderna har olika styrkor och nischer inom additiv tillverkning
  • Ekosystemen runt additiv tillverkning omfattar både offentliga och privata initiativ, bland annat inom ramen för strategiska satsningar på industri 4.0
  • Det finns ett behov av att sprida kännedomen om potential med additiv tillverkning till små och medelstora företag
  • Additiv tillverkning ingår som regel inte i företagens hållbarhetsstrategier. Ökad hållbarhet uppfattas i stället vara en positiv sidoeffekt av additiva tillverkningstekniker.
  • Tillgången till utbildad personal är en utmaning i alla tre länderna, särskilt eftersom ingenjörsutbildningar inte har tillräckligt fokus på additiv tillverkning

Ta del av hela rapporten till höger.

Se fler publikationer →