Nulägesrapport över ensamkommande barns försvinnande

Oxford Research fick hösten 2015 i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm att ta fram en nulägesrapport gällande ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län. Nulägesanalysen är en del i ett större samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen, Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Stockholms stad och Sigtuna kommun samt ett antal frivilligorganisationer, som pågår mellan juni 2015 och juni 2016. Syftet med initiativet är att belysa respektive aktörs ansvarsområde och mandat, kartlägga omfattningen av försvinnanden i regionen, och slutligen arbeta fram en regional samverkansstruktur och/eller strategi för ensamkommande barn som försvinner. Projektet fokuserar på såväl förebyggande arbete som åtgärder vid försvinnanden. Nulägesanalysens syfte är tredelat; att inventera och sammanfatta tidigare insatser, initiativ och forskning på området; att kartlägga målgruppen ensamkommande barn som försvinner; samt att identifiera hinder och analysera samverkan mellan länets aktörer i arbetet med ensamkommande barn som försvinner.

 

Se fler publikationer →