Ny rapport från EU-kommissionen

Oxford Researchs VD Ylva Grauers är en av huvudförfattarna av rapporten “Assessing the Potential for EU Investment in Venture Capital and Other Risk Capital Fund of Funds”

Uppdraget var att undersöka potentialen för EU-investeringar i riskkapital (VC) fond-i-fonder som är verksamma på EU-nivå. Rapporten ger starka argument för att stödja flera gränsöverskridande fond-i-fonder på ett konsekvent sätt i syfte att bidra till att lösa Europas kapitalgap, avhjälpa fragmenteringen av riskkapitalmarknaden och förbättra möjligheten för europeiska riskkapitalfonder att attrahera finansiering från stora institutionella och andra större privata investerare.

 För mer information, kontakta VD Ylva Grauers, ylva.grauers@oxfordresearch.se

Se fler publikationer →