Uppdragsgivare: Tillväxtverket

Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtverket genomfört fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare kring deras syn på hinder och behov som är kopplade till deras företagande. Respondenterna som kommer från olika delar av landet och som representerar både aktiebolag och enskilda firmor inom olika branscher har delat med sig av sina erfarenheter.

Resultaten visar vad som motiverar unga företagare till att starta och driva företag, vilka hinder som finns och vilka behov de har i olika faser av sitt företagande.

Rapporten kan utgöra ett underlag för såväl beslutsfattare som för dem som arbetar praktiskt med att underlätta för företagare.

Se fler publikationer →