På uppdrag av Energimyndigheten har vi tagit fram en rapport som sammanfattar forskning och aktuella forskningsfrågor på kärnkraftsområdet.

Rapporten ger en aktuell bild av finansieringen av svensk forskning och innovation på kärnkraftsområdet. Den pekar också på ett antal behov, utmaningar och möjlighet för svensk kärnkraftsforskning.

Av rapporten framgår bland annat att:

  • Forskningen i huvudsak är inriktad på branschens och tillståndsmyndigheternas behov
  • Det finns utmaningar kopplade till kompetensförsörjningen inom kärnteknik
  • Ett behovsområde är kärnkraftens roll i ett framtida energisystem

De största finansiärerna av kärnkraftsforskning i Sverige är Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnkraftsbranschen som i huvudsak fördelar sina medel via Svenskt kärntekniskt centrum (SKC).

Ta del av hela rapporten till höger på den här sidan.

För frågor om rapporten är du välkommen att kontakta analytiker Johan Peck på johan.peck@oxfordresearch.se.

Se fler publikationer →