På området likabehandling i arbetslivet

Oxford Research har framställt en forskningsöversikt på området likabehandling i arbetslivet på uppdrag av Tema Likabehandling. Rapportens fokus ligger på ansatser för reell förändring i riktning mot ett arbetsliv där likabehandling är norm, utifrån alla de områden som Tema Likabehandling arbetar:

  •    Jämställdhetsintegrering,
  •    Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,
  •   Metoder för likabehandling,
  •  Kompetenshöjande insatser för motverkande av diskriminering utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.

Tema Likabehandling arbetar på uppdrag av Europeiska Socialfonden (ESF), vars mål är att motverka utanförskap och främja kompetensutveckling. Forskningsöversikten utgjorde därför en del av temagruppens arbete med att  sprida lärdomar från forskning och likabehandlingsprojekt till arbetsmarknadens aktörer.

Se fler publikationer →