Effekter av offentligt stöd för hushållsnära tjänster

Oxford Research har varit en av de deltagande parterna i projektet IMPact (Improving Measurement of Public support to Personal and Household Services), som letts av EFSI. Projektet presenterar sin slutrapport idag den 13 april, vid en konferens i Bryssel.

Syftet med projektet var att stödja medlemsstater i att mäta och bevaka effekterna av offentliga subventioner för personliga och hushållsnära tjänster, i Sveriges fall RUT- och ROT-avdragen. Målsättningen var att skapa en gemensam och övergripande EU-guide för medlemsstaterna. Projektet tittade på följande aspekter, som identifierats som möjliga fallgropar inom sektorer för hushållsnära tjänster av EU-kommissionen: jobbskapande, överföringar från den informella till den formella marknaden, hållbarhet/den optimala nivån av offentliga investeringar och avkastning på investeringar, Det långsiktiga målet var att ge offentliga myndigheter stöd i att forma policy som bäst passar deras behov och målsättningar.

Från Oxford Research har Ylva Grauers, Mats Kullander, Emilia Johansson och Anna-Karin Gustafsson bidragit till projektet. För mer information, kontakta Ylva Grauers, ylva.grauers@oxfordresearch.se

Se fler publikationer →