Eurofound

Denna studie av pensionärers arbete har författats av Oxford Research i samarbete med forskare vid flera europeiska universitet och det Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound). Rapporten undersöker de drivkrafter som påverkar pensionärers möjligheter och vilja att lämna eller stanna kvar på arbetsmarknaden.

Eftersom pensionärers arbete har blivit allt mer relevant för europeiska regeringar när åldrande befolkning kräver nya sätt att finansiera pensionssystem dras slutsatser på flera nivåer. Även rekommendationer ges på policy-, arbetsgivar- och arbetstagarnivå.Se fler publikationer →