Uppdragsgivare: Landskrona Stad

Oxford Research har varit ett kontinuerligt stöd för Jämlika Landskronas projektorganisation och styrgrupp under satsningen på utbildning och erfarenhetsutbyte kring jämlikhetsfrågor. I enlighet med EU-kommissionens rekommendationer har ansatsen för utvärderingen varit så kallad “on-going evaluation”. Oxford Research har använt de svenska begreppen lärande utvärdering och följeforskning. Det innebär att utvärderaren har den dubbla rollen att dels kontinuerligt utvärdera projektet som extern oberoende aktör, och samtidigt vara ett stöd och bollplank internt i projektet.

Se fler publikationer →