Tillväxtverket gav oss i uppdrag att undersöka sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag (SMF). Uppdraget omfattade en litteraturöversikt och intervjuer med branschorganisationer, mångfalds- och rekryteringsföretag och företag som på olika sätt tagit initiativ till ökad mångfald. Rapporten innehåller också tips till företag som vill börja arbeta mer med mångfaldsfrågor.

För mer information, kontakta gärna Anna-Karin Gustafsson, +46 72 732 89 19, anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se.

Se fler publikationer →