Denna rapport från Eurofound syftar till att bidra till utvecklingen av en guide för att bevaka och införa relevanta regler och riktlinjer för att förebygga människohandel för tvångsarbete.

Rapporten samlar forskning inom två områden: hur olika typer av bemanningsföretag och andra intermediärer regleras av myndigheter i de olika medlemsstaterna, och i vilken utsträckning de sociala parternas aktiviteter bidrar till att förebygga människohandel för tvångsarbete.

Rapporten baseras på information från Eurofounds nätverk av europeiska korrespondenter i samtliga EU:s 28 medlemsstater och Norge. För Sverige och Finland är Oxford Research AB nationell korrespondent.

För mer information, kontakta Lisa Tönnes Lönnroos, lisa.lonnroos@oxfordresearch.se.

Se fler publikationer →