Utvärdering av Sveriges deltagande i NKS

Denna rapport, skriven på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), utvärderar Sveriges deltagande i Nordisk kärnsäkerhetsforskning (NKS) under 2008-2015. NKS är ett nordiskt forskningssamarbete inom kärnsäkerhet och krisberedskap som fungerar som ett paraply för nordiska initiativ och intressen. Sverige deltar i båda och Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar delar av den forskning som bedrivs inom dem.

Utvärderingen har fokuserat på mervärdet av det svenska deltagandet i NKS och har undersökt resultat och effekter av NKS, samt hur dessa effekter har realiserats i Sverige.

Tillsammans med en utvärdering som Oxford Research gjort tidigare, av Sveriges deltagande i Halden Reactor Project, bidrar denna utvärdering enligt SSM till en gemensam kunskapsplattform och värdefulla nätverk för forskare och andra aktörer inom området.

– Utvärderingarna visar först och främst att det är rätt att av oss att även fortsättningsvis ingå i dessa forskningssamarbeten, kommenterar Eva Simic, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessutom tydliggör de vilken nytta vi faktiskt har av NKS och Halden, och lyfter ett antal utvecklingsområden som vi ska jobba med för att öka denna nytta. Med andra ord utgör de ett värdefullt underlag när vi diskuterar kommande forskningssatsningar.

Se Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida för mer information om utvärderingen

För mer information, kontakta gärna Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 8917.

 

Se fler publikationer →