Uppdragsgivare: IBU Öresund

På uppdrag av IBU Öresund har Oxford Research undersökt Öresundsregionen kvaliteter, identiteter och framtidsutveckling. Genom att genomföra en textanalys av regionala och kommunala dokument, en webbenkät bland invånare på bägge sidor om Öresund, djupintervjuer med nyckelaktörer inom politik, näringsliv, universitet, kultur och turism, samt enrundabordsamtal med ett antal experter, har Oxford Research samlat in ett brett material.

Rapporten visar att Öresundsregion har utvecklas och integrerats inom vissa områden medan andra släpar efter, men har stor utvecklingspotential. Den visar också att det finns en diskrepans på vilka områden offentliga aktörer satsar på och vad Öresundsinvånare anser vara viktigt. Öresundsregionen har många intressanta, gemensamma värden som kan utvecklas för att föra in regionen i nästa fas – Öresundsregionen version 3.0.

 

Se fler publikationer →