På flykt och försvunnen

De senaste tre och ett halvt åren har 1829 ensamkommande asylsökande barn försvunnit i Sverige. Det visar rapporten “På flykt och försvunnen: en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker” som tagits fram av Oxford Research på uppdrag av länsstyrelserna.

Länsstyrelserna fick den 28 januari 2016 ett regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner. Uppdraget pågår under 2016/17. Länsstyrelserna fick i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner, samt att analysera och föreslå åtgärder för att förebygga att de försvinner. Den nationella kartläggningen är ett steg på väg för att skapa en helhetsbild av varför barn försvinner och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra detta. Länsstyrelserna och andra aktörer kommer att jobba vidare med spridning och implementering av arbetet under 2017, som en del av det nationella uppdraget.

Rapporten släpptes på MR-dagarna i Malmö den 17 november. I samband med publiceringen uppmärksammades rapporten i media, bland annat hade SR Ekot en liverapportering.  

Se även rapportering i Dagens Nyheter och  SVT

En kortare version av rapporten finns även på engelska: Lost in Migration – A Report on Missing Unaccompanied Children in Sweden.

A shorter version of the report is available in English: Lost in Migration – A Report on Missing Unaccompanied Children in Sweden.

Kontakta gärna Mats Kullander, mats.kullander@oxfordresearch.se, +46 727 32 89 12  eller Natalie Verständig, natalie.verstandig@oxfordresearch.se +46 727 32 89 14 för mer information.

Se fler publikationer →