På uppdrag av EU-kommissionen har Eurofound publicerat en översiktsrapport om pappors användning av föräldraledighet i EU-länderna och i Norge. Oxford Research har bidragit till rapporten med nationell statistik från Sverige, Finland och Danmark.

Rapporten presenterar i korthet de olika föräldraförsäkringssystemen som finns för pappor samt, i den mån data är tillgängliga och jämförbara, en sammanfattning över utvecklingen under 2000-talet vad gäller pappors användning av föräldraförsäkringen.

I korthet kan det konstateras att den europeiska familjepolitiken utgör en mycket brokig skara av olika slags förmåner – från de relativt generösa nordiska stödstrukturerna till medlemsländer där föräldraledigheter överlag är mer begränsade både i omfattning och utsträckning. Även om jämförelser mellan länderna är svåra att göra är det ändå tydligt att de nordiska länderna i ett europeiskt perspektiv har kommit längst vad gäller andelen pappor som tar ut någon slags föräldraledighet och därmed strävan mot en mer jämn fördelning av föräldraskap. Mycket återstår dock att göra om målet är en jämn fördelning av föräldraförsäkringen – enligt en finsk studie kommer det i Finland att ta ca 200 år om vi fortsätter i samma takt som hittills.

Se fler publikationer →