Uppdragsgivare: Nordic Innovation Centre (NICe)

Under 2008 fick Oxford Research i uppdrag av Nordic Innovation Centre (NICe) att kartlägga den nordiska marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster och samarbetet inom området mellan de nordiska grannländerna, samt undersöka potentialen för ökat utbyte och integration.

Oxford Research genomförde en litteratur- och policystudie samt djupintervjuer med experter och centrala aktörer inom sektorn i alla de fem nordiska länderna. Fyra regionala fallstudier genomfördes på Island, Nordkalotten, Öresundsregionen, samt Oslo-Göteborgregionen.

Syftet med studien var att ge NICe ett gediget underlag till framtida strategier för hur Norden kan bli ledande inom innovation och samarbete inom sjukvårdssektorn.

Rapporten presenterades på en konferens i Reykjavik den 17 mars 2009 arrangerad av Nordic Innovation Center (NICe) med nordiska deltagare från departement, myndigheter, intresseorganisationer, fackföreningar etc. Temat för konferensen var hinder och möjligheter för samarbete, patientmobilitet och e-hälsa.

 

 

Se fler publikationer →