Oxford Research har under hösten 2018 hållit i fyra projektledarträffar på Tillväxtverket inom ramen för mötesplatsen Innovationsynk. Den här rapporten sammanfattar de utmaningar och framgångsfaktorer som lyftes i diskussionerna mellan de 76 projektledare som deltog i träffarna.

Oxford Research har under hösten 2018 haft i uppdrag att leda arbetet med fyra projektledarträffar inom ramen för Tillväxtverkets mötesplats Innovationsynk. Innovationsynk består av fyra projektportföljer:

  1. Life Science
  2. Uppkopplad och innovativ industri
  3. Smarta regioner och städer
  4. Cirkulär och biobaserad ekonomi.

76 projektledare deltog på träffarna och diskuterade sitt arbete med hållbarhetsaspekterna och utmaningar de stött på i projektimplementeringen. Programmet för träffarna bestod till stor del av diskussions- och intervjuövningar i mindre grupper för att främja erfarenhetsutbyte och reflektion bland deltagarna. Genom presentationer från Tillväxtverket och projekten själva informerades och inspirerades deltagarna. Dagarna erbjöd också tid för att lära känna varandra och diskutera med andra projektledare och handläggare från Tillväxtverket.

Ta del av Oxford Researchs sammanfattande rapport här till höger.

Läs mer på Innovationsynks hemsida.

Se fler publikationer →