Oxford Research bidrog under hösten 2019 till en studie av den europeiska sociala dialogen för säkerhetsbranschen. Studien genomfördes på uppdrag av Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och fungerar som ett underlag när Europeiska kommissionen identifierar relevanta arbetsmarknadsparter att konsultera.

Den europeiska sociala dialogen för säkerhetsbranschen har pågått sedan 1992, men inrättades formellt först 1999.

Syftet med studien var att identifiera de arbetsmarknadsparter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, inom den privata säkerhetssektorn som finns på nationell och överstatlig nivå samt att visa på hur dessa relaterar till de paraplyorganisationer som finns på europeisk nivå.

Data till studien insamlades från framför allt tre källor: officiell statistik och nationella studier, administrativ data såsom register för medlemskap hos respektive organisation samt bedömningar, expertutlåtanden och utvärderingar av Eurofounds nationella korrespondenter eller representanter från olika arbetsmarknadsparter.

Rapporten, som finns för nedladdning i sin helhet till höger, är uppdelad som följer:

  1. En översikt av ekonomin och arbetsmarknadstrender inom säkerhetsbranschen i EU
  2. En analys av arbetsmarknadsparterna inom säkerhetsbranschen i alla 28 medlemsstater
  3. En analys av de relevanta europeiska paraplyorganisationerna som representerar nationella arbetsmarknadsparter, med fokus medlemmarnas sammansättning och organisationernas kapacitet att förhandla för sin medlemmar

Rapporten konkluderar att de organisationer som är mest representativa inom den privata säkerhetssektorn på europeisk nivå är Confederation of European Security Services (CoESS), som representerar arbetsgivare, och UNI Europa Private Security (UNI Europa), som representerar arbetstagare. Studien argumenterar för att både CoESS och UNI Europa har god kapacitet att förhandla å sina medlemmars vägnar och att båda organisationerna deltar aktivt i den europeiska sociala dialogen. Studien visar även att UNI Europa är den enda sektorspecifika organisationen på europeisk nivå med kopplingar till nationella fackföreningar inom säkerhetsbranschen.

För mer information om studien och rapporten, vänligen kontakta Anna-Karin Gustafsson på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se

Se fler publikationer →