Under våren 2019 genomförde Oxford Research en omvärldsanalys åt Region Örebro län avseende svenska regioners arbete med analys och uppföljning av regionala utvecklingsstrategier (RUS).

Syftet med uppdraget var att ge inspiration och inspel till Region Örebro län för hur de kan utveckla och förbättra sin egen uppföljning och analys kopplad till deras RUS. Oxford Research samlade in information genom dokumentstudier, intervjuer och etablerade nätverk och kontakter, och lämnade input om frekvens, struktur, teman, metoder, datakällor och praktiska hänsyn för analyser och uppföljning av olika RUS. Dessutom togs hänsyn till integreringen av hållbarhet och bredare samhällsutmaningar i regionala analyser.

Resultaten levererades i en gemensam workshop med regionen och i en skriftlig rapport som går att ladda ned här till höger.

För frågor om uppdraget, vänligen kontakta senioranalytiker Thomas Westerberg, thomas.westerberg@oxfordresearch.se

Se fler publikationer →