Oxford Research har under hösten 2020 bidragit till en Eurofound-rapport om den sociala dialogen inom pappersbranschen i EU-länderna och Storbritannien.

Rapporten bygger på i huvudsak tre informationskällor:

  • Officiell statistik och representativitetsstudier
  • Administrativ data i form av medlemssiffror från respektive organisation
  • Uppskattningar, expertutlåtanden och bedömningar gjorda av Eurofound-korrespondenter och representanter från organisationerna

Rapporten består av tre delar

Rapporten är uppdelad i tre delar:

  1. En översikt av ekonomin och arbetsmarknads- och sysselsättningstrender inom pappersbranschen i EU
  2. En analys av arbetsmarknadsparterna inom pappersbranschen i alla 27 medlemsstater och Storbritannien
  3. En översikt av representationen av arbetsmarknadsparter som finns på europeisk nivå inom pappersbranschen

“En mogen och väletablerad industri”

Rapporten pekar bland annat på att pappersbranschen har haft en relativt stabil utveckling under de senaste 10 åren. Vissa skillnader förekommer på medlemsstatsnivå med förlorade arbetstillfällen i vissa länder som Belgien och Finland men med ökade arbetstillfällen i andra länder som Lettland och Ungern. Vid rapportens författande fanns det cirka 650 000 anställda i cirka 20 000 företag inom den europeiska pappersbranschen. Branschen fanns närvarande i samtliga 27 medlemsstater och Storbritannien.

Rapporten beskriver pappersbranschen som en mogen och väletablerad industri med en tradition av fackföreningsengagemang. Flera länder rapporterar att de har lättare att organisera anställda i pappersbranschen än inom andra branscher. I länder där fackligt engagemang traditionellt sätt är högt – som i Finland och Sverige – utmärker sig fortfarande pappersbranschen genom en mycket hög anslutningsgrad.

Kontakta Anna-Karin Gustafsson på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se om du har några frågor om rapporten.

Se fler publikationer →