Mot en bakgrund av ökande ungdomsarbetslöshet, finns en tendens att satsa på att uppmuntra ungdomar att starta egna företag som ett medel för att komma närmare arbetsmarkanden. Som en del av Ungdomsgarantin, som lanserades 2013, har flera medlemsländer introducerat stöd för att starta företag riktat till unga arbetssökande. Dessa stöd varierar dock avsevärt vad gäller innehåll, utformning och syfte.

Denna rapport ger en överblick över existerande stöd för unga entreprenörer, liksom andra mer generella åtgärder som kan vara relevanta för målgruppen. Den ger också en överesyn över utvärderingar av vissa stödåtgärder för att starta företag. Rapporten belyser därmed några av de främsta metodologiska bristerna i utvärderingsansatsen.

Här kan du höra Eurofounds forskningsledare Sara Riso presentera rapporten, och förklara varför åtgärder för unga företagare behöver utgå från gedigna utvärderingar, och positiva effekter för ungdomar.

För mer information, kontakta Mats Kullander, mats.kullander@oxfordresearch.se.

 

Se fler publikationer →