Sedan våren 2015 har Oxford Research haft i uppdrag att analysera Örebroregionens styrkor inför utvecklingen av en regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering, en så kallad RIS3 (research and innovation strategy for smart specialisation).

Rapporten ger en rigorös analys med en bred innovationsansats som ger Örebroregionen goda förutsättningar i det vidare arbetet med att, i samverkan med regionens aktörer, leda framtagandet av en regional innovationsstrategi. 

Uppdraget har genomförts genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. En omfattande sammanställning och analys av statistik från olika samhällssektorer, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning, forskning och föreningsliv, har kombinerats med 39 intervjuer och två gruppintervjuer. Ett teoretiskt ramverk med grund i forskning inom innovation och regional utveckling har varit ledande för samlande delanalyser på sektorsnivå och en avslutande sektorsövergripande metaanalys.

Oxford Researchs analys är att Örebroregionen uppvisar följande fyra styrkeområden och två potentiella styrkeområden.

Styrkeområden:

  • Avancerade tillverkningstekniker med tillämpningar 
  •  Livsmedel i skärningen mellan måltid, hälsa och miljö
  • Bred utvecklingsförmåga inom medicin, hälsa, vård och omsorg
  • Kunskapshöjd för social innovation och innovation i offentlig förvaltning

Potentiella styrkeområden:

  • IT och mjukvara som växande bransch
  • Ökad kunskap för konkurrenskraftig logistik

För mer information, kontakta gärna Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 8917.

 

Se fler publikationer →