Tillväxtverket gav Oxford Research i uppdrag att genomföra en studie kring hur utrikesfödda kan bidra till att främja små och medelstora företags internationalisering. 

I den här rapporten undersöks riktade initiativ som syftar till att små- och medelstora företag ska ta vara på utrikesföddas kompetenser och därmed lyckas bättre i sitt arbete att bli internationaliserade. Från studien kan man konstatera att insatser på området kan bidra till tillväxt och sysselsättning samt integration och mångfald.

Studien består av vetenskaplig litteratur, en kartläggning av offentliga insatser och en djupstudie av fem utvalda insatser.

Den 14 november presenterades rapporten av Oxford Research vid ett seminarium om integration och tillväxt, läs mer här

För mer information, kontakta gärna Johan Peck,

johan.peck@oxfordresearch.se, +46 72 732 89 11

Se fler publikationer →