Oxford Research har under 2021 till 2022 utvärderat tretton statsbidragsfinansierade integrationsinsatser i Vingåkers kommun. Utvärderingen har genomförts för Länsstyrelsen Södermanland.

Alla som arbetar med kommunala eller regionala integrations- eller statsbidragsfinansierade projekt kan ha ett intresse av rapportens analys och rekommendationer.

Rapporten visar bland annat att:

  • Det bör finnas ett syfte från både projektfinansiär och projektägare för de data som samlas in som uppföljning. Det bör också säkerställas att de data som samlas in används i linje med syftet.
  • Syftet och arbetet med horisontella perspektiv såsom barnrättsperspektivet och jämställdhet behöver definieras tydligare och exemplifieras i ansökningsformuläret för statsbidrag.
  • En alltför informell lärandeprocess är personberoende och därmed sårbar. En formell struktur eller mall för hur lärandet för en konstruktiv utveckling säkerställs är därför att föredra.
  • En övergripande processidé hade varit gynnsam för de tretton insatserna som utvärderats för att stärka projektens ömsesidiga komplementaritet.
  • Vissa grupper har varit särskilt svåra att nå för integrationsprojekten, i synnerhet nyanlända män. En vidare analys behöver göras för att bättre förstå varför det är så.

Ta del av fullständiga resultat från utvärderingen genom att ladda ned rapporten till höger.

Kontakta analytiker Malin Hellström på malin.hellstrom@oxfordresearch.se eller +46 (0) 731 80 25 40 om du har frågor om rapporten.

Se fler publikationer →