Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet (NIVA) är en nordisk organisation vars uppgift är att vara ett forum för kunskapsspridning inom arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor. NIVA arrangerar olika former av utbildning, bland annat kurser, seminarier och workshops.

Oxford Research fick 2013 i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att utvärdera NIVA. Utvärderingen hade ett tvådelat syfte; dels att utvärdera institutets verksamhet under de senaste tio åren, och dels att föreslå alternativ och ge rekommendationer för framtiden för institutets organisation och verksamhet.

För mer information, kontakta Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se

Se fler publikationer →