Det finns alltid behov av mer kunskap inom organisationer, men inför uppstarten av ett nytt projekt eller satsning kan det finnas särskilt stora behov av att kartlägga kunskapen inom ett visst område. Förändringar i det politiska läget, ändrad lagstiftning eller andra samhällsutvecklingar kan också skapa ett behov av ökad kunskap i en viss fråga.

Vi presenterar analysen på ett sätt som passar er organisation, och tar fram välgrundade slutsatser och rekommendationer som ni kan använda er av i ert fortsatta arbete.