Den 23 juni 2016 röstade Storbritannien för att lämna Europeiska Unionen (EU). Nu har landets utrikesministerium gett Oxford Research i uppdrag att genomföra en fokusgruppsstudie om vilka konsekvenser Storbritanniens utträde ur EU kan tänkas få för brittisk-svensk handel.

Storbritannien är sedan många år en av de viktigaste internationella marknaderna för svenska företag och var 2016 Sveriges sjätte största exportmarknad. Totalt finns det cirka 1000 etablerade svenska dotterbolag i Storbritannien och efterfrågan på svenska produkter och tjänster har varit stark under de senaste åren. Beskedet att Storbritannien lämnar EU-samarbetet kommer att påverka svenska företag.

Storbritanniens utrikesministerium har nu gett Oxford Research i uppdrag att genomföra en fokusgruppsstudie om vilka konsekvenser Storbritanniens utträde ur EU kan tänkas få för brittisk-svensk handel. Studiens syfte är att kartlägga svenska handelsaktörers uppfattningar om risker och möjligheter för handelsrelationerna mellan de två länderna. I studien, som genomförs i samarbete med Coffey, använder Oxford Research en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder – primärt fokusgrupper med svenska arbetsgivar- och branschorganisationer samt kvantitativa sektoranalyser.

Klicka här för att läsa hela projektbeskrivningen.

Om du har frågor om studien, vänligen kontakta analytiker Anna-Karin Gustafsson på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se.