Hur kan arbetsmarknadsetablering och karriärsutveckling främjas för personer med utländsk bakgrund, äldre arbetstagare och ungdomar utan utbildning? Det är fokus i ett nytt forskningssamarbete som Oxford Research ingått med Institute for Employment Studies i London, med finansiering från JP Morgan Chase foundation.

Projektet genomförs på europeisk nivå med nedslag i Sverige, Storbritannien, Spanien, Italien, Tyskland och Frankrike. Projektet har ett praktiskt och lösningsfokuserat angreppssätt och förutom analys av nationell policy kommer Oxford Research utföra fallstudier för att identifiera goda exempel hos enskilda svenska arbetsgivare. Särskilt fokus ligger på branscher där det finns utmaningar i kompetensförsörjningen som vård och omsorg, handel och besöksnäringen. Studien kommer därmed att bidra till att ta tillvara goda erfarenheter på nationell nivå och öka kunskapsspridningen om välfungerande strategier och metoder mellan länder.

Klicka här för att ta del av hela projektbeskrivningen.

För frågor om projektet, vänligen kontakta analytiker Anna-Karin Gustafsson på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se