Oxford Research Sverige är inne i en tillväxtfas och rekryterar Rasmus Firon från Helsingfors universitet. Rasmus kommer i sin nya roll som junioranalytiker på Oxford Research framför allt att arbeta med arbetsmarknadsfrågor, bland annat som nationell korrespondent för Finland till Eurofound.

Vi fick en kort pratstund med Rasmus där han bland annat berättade om sin bakgrund och vad som fick honom att flytta över viken från Helsingfors till Stockholm för arbete inom konsultbranschen på Oxford Research.

Varmt välkommen till Stockholm och oss på Oxford Research! Kan du berätta lite kort om vad du gjorde innan du började här?

De senaste åren har jag jobbat i olika roller inom centraladministrationen på Helsingfors universitet. Som landets främsta tvåspråkiga universitet har HU ett speciellt ansvar vad gäller den akademiska återväxten och grundutbildningen av svenskkunniga akademiker inom olika områden i Finland. Jag har jobbat både på en strategisk utvecklingsenhet med att stödja och utveckla universitetets tvåspråkighet, och med universitetets internationella och inhemska studentrekrytering och marknadsföring. Innan det jobbade jag i olika samhällsvetenskapliga och pedagogiska forskningsprojekt på HU. Inom ramen för min pro gradu-avhandling har jag forskat i frågor om social snedrekrytering till universitet i Finland. I grunden är jag utbildningssociolog och har studerat på Helsingfors universitet, Stockholms universitet samt på Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors.

Hur kommer det sig att du sökte dig till konsultbranschen och till Oxford Research?

Efter ett tag i universitetsvärlden ville jag syssla med forskning men i en ny miljö, och Oxford Research verkade som ett företag där man tar det bästa av två världar: gedigen och mångsidig forskningskompetens samt smidighet i arbetsprocesserna. Jag ville också gärna arbeta nordiskt och mot Europa, och som tvåspråkig finlandssvensk är steget inte så långt att ta sig till Stockholms dynamiska arbetsmarknad.

Vad ser du mest fram emot med din nya tjänst som junioranalytiker på Oxford Research?

Jag ser fram emot att samarbeta med och lära mig av de otroligt kompetenta medarbetarna här på Oxford Research. Efter att ha sett universitetsvärlden såväl ur den administrativa som den akademiska personalens perspektiv – och därtill som studerande – ser jag också fram emot att lära mig hur arbete med forskning, utvärdering och analys i den privata sektorn fungerar. Därtill hoppas jag att jag kommer att utvecklas som analytiker, bredda min forskningskompetens och mitt metodologiska kunnande.

Mer information om Oxford Researchs ramavtal med Eurofound finns här.