En ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten fick i dag stor medial uppmärksamhet när den överlämnades till regeringen. Oxford Research har bistått Strålsäkerhetsmyndigheten i arbetet med rapporten, bland annat genom en kartläggning och analys av det nationella kompetensförsörjningsbehovet på strålsäkerhetsområdet.

En rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten har i dag fått stor medial uppmärksamhet. Flera rikstäckande medier som Svenska dagbladet, Sveriges Radio och Sveriges Television hänvisade till rapporten som varnade om att Sverige riskerar att ”stå utan nödvändig kunskap i frågor som svåra haverier och reaktorteknik”. I flera medier gick det att läsa om hur ”Sverige står oförberett inför framtida kärnvapenattack”.

I en debattartikel i Svenska dagbladet argumenterade Mats Persson och Anneli Hällgren, Strålsäkerhetsmyndigheten, för att det finns brister på flera nivåer i det nuvarande kompetensförsörjningssystemet och att ”kraftiga åtgärder måste vidtas”. Författarna skrev bland annat att det behövs fler utbildningar, livskraftiga forskningsmiljöer, studenter som attraheras av strålsäkerhetsfrågor samt arbetsgivare som anställer medarbetare med rätt kompetens på området. Detta bland annat för att säkerställa driften av de sex kvarvarande kärnkraftsreaktorerna i landet.

Oxford Research har under lång tid agerat stöd åt Strålsäkerhetsmyndigheten i deras regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätthålla långsiktig kompetensförsörjning inom myndighetens ansvarsområde: strålsäkerhet, kärnsäkerhet och icke-spridning. Under 2017 och 2018 har vi bland annat genomfört en omfattande datainsamling för att kartlägga och analysera det nationella kompetensförsörjningsbehovet. Våra strategiska analyser har utgjort underlag för den rapport som myndigheten idag överlämnade till regeringen.

Oxford Researchs uppdrag för Strålsäkerhetsmyndigheten fortsätter under det kommande året, bland annat i uppföljningen av regeringsuppdraget där vi kommer att stödja Strålsäkerhetsmyndigheten i deras arbete med att utveckla en uppföljningsmodell för regelbunden återrapportering om den nationella kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet. Härutöver planeras även för en utvärdering av myndighetens verksamhetsstödjande forskningsfinansiering.

Frågor om våra uppdrag för Strålsäkerhetsmyndigheten riktas till VD Ylva Grauers Berggren på 0702-96 54 49, ylva.grauers@oxfordresearch.se