Under vårterminen 2019 har Klara Melin gjort sin praktik på Oxford Researchs kontor i Stockholm. Efter praktikslut jobbar hon kvar som researcher inom ett av de uppdrag vi genomför för Strålsäkerhetsmyndigheten. I en intervju delar hon med sig av sina upplevelser från praktiken och vad det var som fick henne att vilja stanna kvar efter avslutad praktik.

Välkommen till din nya roll som researcher på Oxford Research! Kan du börja med att berätta lite om vad du gjorde innan du påbörjade din praktik hos oss?

Tack! Jag gjorde praktik här inom ramen för det internationella masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Åren innan praktiken ägnade jag åt att diverse masterkurser och att påbörja skrivandet av min kandidatuppsats i japanska. Innan dess tog jag min kandidatexamen i statsvetenskap, också den vid Stockholms universitet, och spenderade ett år i Japan med språkstudier. Det har varit flera år av intensivt studerande och därför kändes det väldigt kul och skönt att komma hit och arbeta mer praktiskt.

Hur var dina upplevelser från praktiken och vad fick dig att vilja stanna kvar efter avslutad praktik?

Mina upplevelser har definitivt varit övervägande positiva. Jag känner verkligen att praktikmånaderna här har varit både roliga och utvecklande. Som arbetsplats är Oxford Research väldigt välkomnande och de som jobbar här är måna om att alla ska ha det bra. Sedan har det varit både tematiskt och metodologiskt utvecklande för mig: jag har inte bara fått chansen att öva alla färdigheter som jag förvärvat under mina studier utan har även introducerats till nya utvärderingsmetoder och tematiska områden som jag aldrig ens tänkt att jag skulle få chans att bli insatt i. Allt detta gjorde att jag ville vara kvar här efter praktiken.

Vad kommer du att arbeta med framöver?

Jag kommer framför allt att arbeta med ett projekt vi genomför på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. Projektet består i en utvärdering av myndighetens verksamhetsstödjande forskningsfinansiering. Det är en jätteintressant utvärdering och ett ämne som jag inte kunde särskilt mycket om innan, men jag ser fram emot att lära mig ännu mer om frågorna!