Efter sommaren har Oxford Research välkomnat tre nya praktikanter till kontoret i Stockholm. Det är Jennie, Pheraya och Amanda som under höstterminen 2019 kommer att ingå i Oxford Researchs team av samhällsanalytiker. Vi fick en kort pratstund med praktikanterna, där de delade med sig av sina bakgrunder och vad de ser mest fram emot med praktiken.

Varmt välkomna till oss på Oxford Research! Kan ni börja med att berätta om vad ni gjorde innan ni påbörjade er praktik här på Oxford Research?

Jennie: Innan Oxford Research jobbade jag på Sveriges Lantbruksuniversitet som forskningsassistent. Innan dess studerade jag min master i hållbar utveckling på Uppsala universitet och praktiserade på en forskningsfinansieringsstiftelse där jag jobbade med att utvärdera ett av stiftelsens program. Jag har tidigare en kandidat i nutrition från Stockholms universitet.

Pheraya: Jag har precis avslutat mina studier i statsvetenskap med offentlig politik och organisation på Stockholms universitet. Jag har också läst företagsekonomi och tar min kandidat i det nästa termin. Tidigare har jag arbetat på diverse arbetsplatser som är typiska för studerande.

Amanda: Jag har avslutat mina studier vid Malmö universitet där jag läste ett tvärvetenskapligt magisterprogram som fokuserade på ledarskap och organisationsstudier inom ramen för hållbarhet. Jag blev intresserad av ledarskap och organisationsteori under min praktik vid DIGNITY – Danish Institute Against Torture i Danmark och fältstudier i Kenya eftersom utveckling av ledarskapsförmåga spelade en stor roll i programmet som jag var en del av. Både praktiken och fältstudierna var en del av min första masterutbildning som fokuserade på säkerhetsstudier och folkrätt. Jag har även en kandidatexamen i internationella relationer från Malmö universitet och har också gjort utbytesstudier i Argentina.

Hur kommer det sig att ni sökte er till konsultbranschen och till Oxford Research?

Jennie: Jag var intresserad av att prova konsultbranschen och få en bredare inblick i det offentliga Sverige. Jag hade tidigare fått ett gott intryck av Oxford Research i samband med en arbetsmarknadsdag i Linköping, det hjälpte mycket!

Pheraya: Eftersom jag värderar praktiska erfarenheter lika högt som de akademiska kunskaperna var det en självklarhet för mig att praktisera efter min utbildning i statsvetenskap. Jag fick upp ögonen för Oxford Research på en arbetsmarknadsdag och blev intresserad av hur konsultbranschen fungerar. Ärligt talat hade jag inte tänkt på att arbeta inom konsultbranschen då jag trodde att det krävde andra meriter och kunskaper – men detta visar ju bara på den breda arbetsmarknaden som en statsvetare har framför sig!

Amanda: Jag ville hitta ett sätt att få mer arbetslivserfarenhet och samtidigt fortsätta med forskning. Jag ville också få en bättre inblick i konsultbranschen och kände att Oxford Research matchade mina kunskaper och intressen bäst.

Vad ser ni mest fram emot med praktiken?

Jennie: Främst vill jag lära mig hur det kan se ut i samarbeten mellan organisationer och myndigheter i Sverige och få en chans att lära mig mer om regional, nationell och europeisk utveckling, på arbetstid!

Pheraya: Självklart vill jag veta mer om vilka processer som ingår i en utvärdering och hur arbetet ser ut i praktiken. Men jag ser även fram emot att få en djupare inblick i hur privata företag och offentliga verksamheter samverkar med varandra och hur man som konsult kan hjälpa offentliga verksamheter att nå sina mål.

Amanda: Jag ser fram emot få använda mina akademiska kunskaper i mer praktiska projekt men också att bredda och fördjupa mina kunskaper både tematiskt och metodologiskt. Oxford Research samarbetar med många intressanta aktörer och jag ser fram emot att lära mig mer om deras verksamheter.

Vi vill passa på att tacka Alexander, Sara och Klara som gjorde praktik på Oxford Research under vårterminen. Klara jobbar kvar som researcher och kommer under hösten att medverka i våra projekt för Strålsäkerhetsmyndigheten.