Efter årsskiftet har Oxford Research välkomnat tre nya praktikanter på kontoret i Stockholm. Det är Alexander, Klara och Sara som under vårterminen 2019 kommer att ingå i Oxford Researchs team av engagerade samhällskonsulter. Vi fick en kort pratstund med de nya praktikanterna, där de bland annat delade med sig av sina bakgrunder och vad de ser mest fram emot med praktiken.

Varmt välkomna till oss på Oxford Research! Kan ni börja med att berätta lite kort om vad ni gjorde innan ni påbörjade er praktik här på Oxford Research?

Alexander: Jag läser för närvarande internationella masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet, och har sedan tidigare en dubbel kandidatexamen i statsvetenskap och internationella relationer vid samma universitet. Jag har ett engagemang på RFSL som svenskalärare för asylsökande och har även sysslat med musik i en rad olika konstellationer och sammanhang sedan barnsben. Det senaste hobbyintresset utgörs av segling då jag och sambon köpt en gammal segelbåt. I sommar kommer man därför kunna hitta mig ute i skärgården!

Klara: För närvarande studerar jag på internationella mastersprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitetet, och håller samtidigt på att avsluta min kandidatexamen i japanska vid Högskolan Dalarna. Innan dess avlade jag min examen i statsvetenskap våren 2016, även den vid Stockholms universitet.

Sara: De senaste åren har jag tillbringat som student vid Lunds Universitet. Jag läser nu sista året på kandidatprogrammet i samhällsplaneraring – urban och regional utveckling som kombinerar ämnena samhällsgeografi och sociologi varav samhällsgeografi är mitt huvudämne. Innan jag påbörjade samhällsplanerarprogrammet läste jag olika fristående kurser vid både Lunds universitet och Stockholms universitet, bland annat statsvetenskap och miljövetenskap. I höstas var jag på utbytesstudier vid University College London.

Hur kommer det sig att ni sökte er till konsultbranschen och till Oxford Research?

Alexander: Utgångspunkten för mig var att hitta en praktikplats med fokus på analytiskt arbete som ligger forskningsnära, och den arbetsplatsen fann jag i Oxford Research. Jag har en klasskamrat som gjort praktik här tidigare och som var mycket nöjd, vilket gjorde mig extra intresserad. Det lockade mig att som praktikant få ta del av hela projektcykeln – från anbudsskrivning och insamling av empiri – till rapportskrivning, likväl som en bredd av tematiska frågor. Jag har tidigare praktiserat på Utrikesdepartementet och har ingen erfarenhet av företagsvärlden, vilket var ytterligare en erfarenhet som lockade.

Klara: Jag hade känt ganska länge att jag ville komma ut i arbetslivet men samtidigt prova på något som är relaterat till forskning. Konsultbranschen kändes också väldigt spännande då det verkar vara många snabba puckar och chanser att arbeta med många olika frågor inom områden som jag kanske aldrig kommit på själv att jag skulle tycka var roligt. När jag blev tipsad om Oxford Research kändes det som att det kunde passa perfekt.

Sara: Jag sökte mig till konsultbranschen därför att jag vill få erfarenhet av och inblick i hur privat sektor arbetar med samhällsanalys. Just Oxford Research tyckte jag verkade som ett spännande företag med bred och mångfaldig kompetens. Dessutom såg jag att Oxford Research har projekt inom områden jag själv är intresserad av och vill utvecklas inom som regional utveckling och integration.

Vad ser ni mest fram emot med praktiken?

Alexander: Jag ser fram emot att få utveckla mina kompetenser inom utvärdering och utredning. Jag hoppas också få massor av ny spännande tematisk kunskap. Lite klyschigt kanske, men jag hoppas att de projekt jag är delaktig i ska bidra till att hjälpa beslutsfattare att utarbeta välfungerande policies.

Klara: Jag ser fram emot att få använda alla kunskaper jag förvärvat under mina studier mer praktiskt och att samtidigt få ta del av all den kunskap och kompetens som finns samlad här. Sedan tycker jag att det ska bli väldigt roligt att få arbeta i alla spännande projekt som Oxford Research är involverade i och bredda mina kunskaper rent tematiskt.

Sara: Jag ser fram emot att få nya erfarenheter och växa i en yrkesroll samt att få bredda och fördjupa mina metodologiska och tematiska kunskaper. Det ska även bli intressant att få en inblick i hur konsultbranschen fungerar!

Vi vill passa på att tacka Pontus, Rasmus, Johanna och Elias som praktiserade på Oxford Research under hösten 2018. Pontus och Rasmus kommer under 2019 att avsluta sina masterstudier vid Åbo akademi, medan Elias och Johanna fortsätter i nya roller på Oxford Research.

Oxford Research söker nu nya praktikanter till höstterminen 2019. Läs mer här!