Efter sommaren har Oxford Research välkomnat fyra nya praktikanter till kontoret i Stockholm. Det är Pontus, Rasmus, Johanna och Elias som under höstterminen 2018 kommer att ingå i Oxford Researchs team av engagerade samhällsanalytiker.

Vi fick en kort pratstund med de nya praktikanterna där de bland annat delade med sig av sina bakgrunder och vad de ser mest fram emot med praktiken.

Först av allt, varmt välkomna till Oxford Research! Hoppas att ni har haft en skön sommar och att ni har uppskattat den första tiden här på kontoret. Jag tänkte att ni kunde börja med att berätta om vad ni gjorde innan ni påbörjade er praktik här på Oxford Research?

Pontus: Jag avlade min kandidatexamen i nationalekonomi vid Åbo Akademi våren 2016, och för närvarande avlägger jag min magister i nationalekonomi vid samma universitet. Tyngdpunkten för mina studier har varit ekonometri och statistisk dataanalys. Vid sidan av studierna har jag arbetat inom utvecklingsprojekt för min hemkommun och under sommaren 2018 praktiserade jag på Statistikcentralen i Finland, med fokus på företagsstatistik.

Rasmus: Jag har de senaste åren läst statsvetenskap och offentlig förvaltning vid Åbo Akademi och tog julen 2017 ut min kandidatexamen. Hösten 2016 studerade jag en termin svensk politik och förvaltning vid Stockholms Universitet. Tidigare har jag bland annat arbetat som programledare på Ålands Radio och med intressebevakning och projekt på Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige. Under studietiden har jag varit aktiv inom universitetet, och jag sitter fortfarande som styrelsemedlem i Åbo Akademis styrelse.

Elias: Jag har precis avslutat mina studier vid Copenhagen Business School, där jag har läst kandidatprogrammet International Business and Politics. Programmet kan jämföras med en svensk pol.kand fast med ytterligare fokus på företagsekonomi. Under studietiden har jag arbetat extra på danska företag med etablering på den svenska marknaden, där jag har hjälpt till med allt från översättning till marknadsanalys.

Hur kommer det sig att ni sökte er till konsultbranschen och till Oxford Research?

Pontus: Konsultbranschen erbjuder varierande arbetsuppgifter där analys och utveckling är viktigt. Möjligheten att skaffa arbetslivserfarenhet utomlands – med arbetsuppgifter som berör alla nordiska länder – fick mig att söka till just Oxford Research.

Rasmus: Jag har påbörjat mina masterstudier i statsvetenskap, men kände att tiden var den rätta för att göra en termins praktik och skaffa relevant arbetslivserfarenhet. Jag har trivts väldigt bra med mina studier och ville ha en forskningsinriktad praktikplats. För något år sedan fick jag upp ögonen för Oxford Research och tyckte att det lät som ett spännande företag. När praktikplatserna utannonserades sökte jag!

Elias: Jag bestämde mig ganska tidigt för att jag ville ta ett år av och arbeta innan jag påbörjar min master, för att på så sätt få både praktisk erfarenhet och större förståelse för vilken akademisk väg jag vill gå. Det var en bekant som tipsade mig om praktikplatsen på Oxford Research, och jag kände direkt att arbetsplatsen matchade mina kunskaper och intressen. De samhällsfrågor som Oxford Research har kompetens inom, såsom integration, arbetsmarknadspolitik och hållbar tillväxt, vidrör de frågor som jag själv funnit intressanta under min utbildning och därför önskar arbeta med.

Slutligen, vad ser ni mest fram emot med praktiken?

Pontus: Jag ser fram emot att få praktisk erfarenhet av konsultbranschen och att få bekanta mig med arbetslivet i Sverige. Jag hoppas även få tillämpa de metoder jag har lärt mig i mina studier i mer praktiska sammanhang och samtidigt utveckla mina tematiska kunskaper.

Rasmus: Att få lära mig mer om olika forskningsmetoder och hur man kan bygga upp olika typer av utvärderingar. Bredden på de olika projekten blir också intressant och lärorik. Inte minst hoppas jag få lära mig mycket av alla erfarna kollegor!

Elias: På ett övergripande plan ser jag fram emot att få använda mina akademiska kunskaper i praktiska projekt. Det finns en oerhörd kunskap här på Oxford Research, och jag hoppas få lära mig mer om både aktuella samhällsfrågor och kvalitativa forskningsmetoder av mina nya kollegor.

Johanna, du har en lite annan bakgrund. Kan du berätta om hur du hamnade på Oxford Research?

Johanna: Jag kom till Sverige från Tyskland i november 2017 för att arbeta som au-pair. Sedan tidigare har jag en lärarexamen i matematik, pedagogik och sport. Under tiden i Sverige har mitt intresse vuxit för analys- och utvärderingsarbete, och den vägen har jag fått upp ögonen för Oxford Research. Oxford Research framstår för mig som ett ungt, kompetent och framgångsrikt konsultföretag. Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med mina nya kollegor och bygga på med erfarenhet och kunskap.

Samtidigt som vi välkomnar Pontus, Rasmus, Johanna och Elias vill vi även passa på att tacka Daniel och Ida för fina insatser under föregående praktikperiod. Intervjun vi gjorde med dem kan du läsa här. Som vi tidigare gick ut med jobbar Malin kvar som analytiker med inriktning på utvärderingar på uppdrag av Europeiska kommissionen.