Till följd av covid-19-utbrottet har ett stort antal företag i Sverige varslat en betydande andel av sina medarbetare. På Oxford Research bevakar vi kontinuerligt utvecklingen av storskaliga varsel på den svenska arbetsmarknaden.

Bevakningen av varsel görs på uppdrag av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound. De uppgifter som rapporteras in tillgängliggörs via en interaktiv databas på Eurofounds hemsida. Genom inrapporteringen bidrar vi till EU:s och allmänhetens kunskaper om storskaliga omstruktureringar på arbetsmarknaderna till följd av covid-19.

Inrapporteringen till databasen ingår i vårt uppdrag som nationella korrespondenter till Eurofound. Här kan du läsa mer om uppdraget.

Välkommen att kontakta analytiker Amanda Kinnunen på amanda.kinnunen@oxfordresearch.se om du vill veta mer om vår varselbevakning eller våra andra uppdrag för Eurofound.