Oxford Research bidrar till en ny Eurofound-databas som samlar EU-ländernas policyåtgärder för att bemöta covid 19-pandemins effekter på arbetsmarknaden.

För att mildra de sociala och ekonomiska effekterna av covid-19 på näringslivet och medborgare har EU-länderna vidtagit en rad olika policyåtgärder. Den Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) har nu tagit fram en databas, COVID-19 EU PolicyWatch, som samlar information om de åtgärder som vidtas i olika länder.

På uppdrag av Eurofound rapporterar Oxford Research om åtgärder som syftar till att mildra pandemins effekter i Sverige och i Finland. Hittills har vi bland annat rapporterat om införandet av korttidsarbete och utökade låne- och garantimöjligheter för företag i Sverige.

Databasen kan fungera som ett uppslagsverk för aktörer på olika nivåer som vill hämta lärdomar från åtgärder som vidtagits i andra länder.

Inrapporteringen till databasen ingår i vårt uppdrag som nationella korrespondenter till Eurofound. Här kan du läsa mer om uppdraget.

Välkommen att kontakta analytiker Anna-Karin Gustafsson på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se om du vill veta mer.