Oxford Research har på uppdrag av Statskontoret utvärderad statens stöd till utvecklingen av offentliga måltider.

- Det var särskilt roligt att så många av de vi intervjuade verkligen brann för att skapa ökad medvetenhet och kvalitet i offentliga måltider. Att det finns ett sådant engagemang för frågan ökar sannolikheten för att uppnå målen, säger Louise Fabricius, analytiker på Oxford Research.

Statens stöd till utvecklingen av offentliga måltider ges genom Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg (Kompetenscentrum).

– Offentliga måltider är ett väldigt brett område som spänner över allt från mat på förskolor och skolor vård och omsorg. Kompetenscentrum samlar och sammanställer information, utvecklar råd, stöd och riktlinjer för hur kommuner och regioner kan arbeta med offentliga måltider och att främja matgästernas matglädje, säger Louise Fabricius.

Enligt Louise Fabricius utför Kompetenscentrum ett viktigt förbättringsarbete.

– Deras arbete hjälper kostchefer och måltidsansvariga att förbättra de offentliga måltiderna i hela landet.

Bidrar till god folkhälsa

Statskontoret, som var mottagare av utvärderingen, har konstaterat att resultaten av utvärderingen tyder på att Kompetenscentrum bidrar till god folkhälsa och miljömässigt hållbar produktion av livsmedel.

Utvärderingen pekar bland annat på att måltidsansvariga inom kommuner och regioner känner väl till Kompetenscentrums verksamhet och anser att de kunskaper som förmedlas av centrumet är relevanta.

De flesta måltidsansvariga som intervjuernas anser också att centrumets kunskapsstöd bidragit till att kommunerna och regionerna tagit beslut om riktlinjer för den egna måltidsverksamheten. Det gäller bland annat hur måltider ska utformas för att bli hälsosamma och miljömässigt hållbara.

Ta del av rapporten här.