Oxford Research har under hösten 2020 bidragit till en Eurofound-rapport om den sociala dialogen inom pappersbranschen i EU-länderna och Storbritannien. Rapporten visar att Sverige utmärker sig i europeisk jämförelse med en stor arbetsstyrka och hög facklig anslutning inom branschen.

Vi passade på att ställa två snabba frågor till analytiker Anna-Karin Gustafsson som är en av författarna till rapporten.

Vad kännetecknar pappersbranschen och den sociala dialogen inom branschen i EU?

– Pappersbranschen i EU är en mogen tillverkningsindustri med en tradition av hög facklig närvaro. Fack och arbetsgivare har haft lång tid på sig att bygga upp välfungerande relationer, vilket exempelvis lett till att en mycket hög andel av de anställda i branschen täcks av kollektivavtal i jämförelse med många yngre branscher, säger Anna-Karin Gustafsson.

Går det utifrån rapporten att säga något om vad som är utmärkande för den svenska pappersbranschen?

– Både Sverige och Finland utmärker sig som de två länder i EU med störst arbetsstyrka inom pappersbranschen som en del av den totala ekonomin. I båda länderna är dessutom både den fackliga anslutningsgraden och kollektivavtalens täckningsgrad mycket hög.

Det övergripande syftet med studien som legat bakom rapporten var att identifiera vilka sociala parter – det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer – som finns inom pappersbranschen i EU:s medlemsstater. Ett annat syfte var att undersöka vilket förhållande parterna har till de europeiska organisationer som representerar anställda och arbetsgivare inom branschen på EU-nivå. Rapporten ska fungera som ett underlag när Europeiska kommissionen ska identifiera relevanta arbetsmarknadsparter att konsultera i frågor som rör branschen.

Klicka här för mer information och tillgång till rapporten.

Kontakta Anna-Karin Gustafsson på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se om du har några frågor om rapporten eller om våra andra uppdrag för Eurofound.