Oxford Research har under hösten haft i uppdrag av Tillväxtverket att leda projektledarträffar inom den nationella projektplattformen Klimatsynk.

- Det känns fint att kunna erbjuda en mötesplats för utbyte av erfarenheter, även då förutsättningarna för fysiska möten är begränsade, säger Stefan Baier, projektledare Klimatsynk, till Klimatsynks hemsida.

Klimatsynk är en nationell mötesplats för projekt inom Europeiska strukturfondens tematiska område ”koldioxidsnål ekonomi”. Under hösten genomfördes två digitala träffar för projektledare under ledning av Oxford Research. Träffarna fokuserade på hur projekten kan åstadkomma långsiktiga resultat och strukturomvandling för ett hållbarare klimat.

Möjlighet att utbyta erfarenheter

Under träffarna fick deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter om hur projekten kan främja ett brett engagemang bland målgrupperna. Deltagarna fick också diskutera vilka processer som bör prioriteras för långsiktig förändring, såsom vikten av att kommunicera nyttan för målgruppen och att arbeta med hållbara nätverk.

Projektledarna delade med sig av konkreta och innovativa tips på hur resultaten kan spridas i den situation som uppstått under pandemin.

Anteckningar från träffarna finns tillgängliga för nedladdning på Klimatsynks hemsida – klicka här.

Kunskapswebbinarier under våren

Under våren 2021 byts projektledarträffarna mot kunskapswebbinarier som riktar sig till en bred målgrupp bestående av projektledare, regionala utvecklingsansvariga och andra aktörer som arbetar för en koldioxidsnål ekonomi.

Mer information om webbinarierna publiceras längre fram på Klimatsynks hemsida.