Oxford Research har bidragit till en ny rapport från EU-myndigheten Eurofound om hur covid-19 pandemin har påverkat arbetslivet i Europa.

Den svenska arbetsmarknaden har klarat sig bättre än i många andra länder och ekonomin är på väg att återhämta sig från pandemin. Samtidigt har både staten och arbetsmarknadens parter behövt vidta en rad åtgärder för att stötta företag och arbetstagare.

Den nyligen publicerade rapporten sammanställer de första insikterna om hur pandemin påverkat arbetslivet i EU-länderna, Storbritannien och Norge. Rapporten visar bland annat hur pandemin har påverkat löner, arbetstid och användandet av stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Vidare redogör den för de politiska åtgärder som vidtagits i länderna för att minska de negativa effekterna av pandemin.

På uppdrag av Eurofound har Oxford Research kartlagt situationerna i Finland och Sverige. Rapporten tar bland annat upp att:

  • Sverige har klarat sig bättre än många andra länder i Europa. Matproducenter, apotek, hemrenoveringsföretag och vissa delar av e-handeln har gått bättre än i normala tider. Trots det har pandemin haft en övervägande negativ påverkan på både arbetsmarknaden och ekonomin som ännu inte har återhämtat sig helt. Besöksnäringen har varit särskilt utsatt, vilket även tidigare uppdrag visat på.
  • Under oktober 2020 arbetade nästan en tredjedel av den svenska befolkningen hemifrån. Andelen hemarbetare varierade dock stort mellan olika branscher – hela 93 % av de anställda i besöksnäringen arbetade på plats medan motsvarande siffra för informations- och kommunikationssektorn var 23 %.
  • En ny enkät visar att trenden med hemarbete till viss del väntas fortsätta efter pandemin. Personalansvariga på 700 större företag i Sverige uppskattar att 16 % av de anställda kommer fortsätta arbeta hemifrån – antingen på del- eller heltid – efter pandemin.
  • Regeringen har introducerat en rad åtgärder för att stötta företag och arbetare under pandemin, så som stöd för korttidsarbete (”permitteringar”) och omställningsstöd. Även arbetsmarknadens parter har varit aktiva genom olika initiativ.
  • Avtalsrörelsen som var planerad till våren 2020 försenades till hösten samma år. Inte en enda dag gick förlorad i konflikt, vilket visar på styrkan i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Samtidigt ökade anslutningarna till facket – hela 58 000 personer anslöt sig till ett fackförbund under mars och april 2020.
  • LO lämnade LAS-förhandlingarna under oktober, men två av LO:s medlemsförbund, IF Metall och Kommunal, valde ändå att gå med i uppgörelsen med Svenskt Näringsliv och PTK. Regeringen kommer i nästa steg att föreslå ny lagstiftning baserat på uppgörelsen.

Sedan tidigare rapporterar vi in storskaliga varsel till Eurofound samt åtgärder som regeringar, arbetsmarknadens parter och företag vidtagit för att mildra pandemins effekter på arbetsmarknaden – detta som en del av COVID-19 EU PolicyWatch.

För frågor om våra uppdrag för Eurofound, kontakta analytiker Anna-Karin Gustafsson på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se.