Vad är näringslivets roll i klimatomställningen? På onsdag den 26 maj bjuder Tillväxtverket in till en föreläsning om klimatomställning och cirkulär ekonomi med Nina Ekelund, generalsekreterare på Hagainitiativet.

Föreläsningen och den efterföljande frågestunden modereras av Andrea Utas på Oxford Research.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan och samtidigt skapa ekonomiska fördelar.

Föreläsningen ingår en serie föreläsningar som Klimatsynk, en nationell mötesplats för miljö- och klimatprojekt med finansiering från Europeiska strukturfonden, anordnar under våren. Föreläsningarna ska inspirera till samtal och nya idéer inför den kommande programperioden inom EU:s strukturfond.

Tema: “Näringslivets omställning och cirkulär ekonomi”.

Talare: Nina Ekelund, Hagainitiativet

Datum och tid: onsdag 26 maj, kl. 08.30-09.45

Plats: föreläsningen sänds live på Klimatsynk.se

Anmälan: ingen föranmälan behövs

Mer information om föreläsningen, tidigare och kommande föreläsningar i serien finns på Tillväxtverkets hemsida. Läs mer om Oxford Researchs uppdrag för Tillväxtverket här.