Oxford Research har tillsammans med Gröndörren undersökt bilden av Sverige på ett antal viktiga utlandsmarknader.

Undersökningen har gjorts för Svenska institutet som har i uppdrag att analysera omvärldens bild av Sverige.

Rapporten undersöker uppfattningen om Sverige hos representanter för näringslivet i Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA. Rapporten visar bland annat att:

  • Bilden av Sverige är generellt god hos näringslivsrepresentanterna på de undersökta marknaderna.
  • Sverige ses som ett innovativt, kreativt och hållbart land med ett samhälle som präglas av jämställdhet och jämlikhet.
  • De övriga nordiska länderna har mest kännedom och kunskap om Sverige, medan Frankrike, Storbritannien och USA har lägre kännedom och kunskap om vad Sverige kan erbjuda.
  • Respondenter på de stora marknaderna USA, Frankrike och Storbritannien, och i vissa fall i Tyskland, ofta betraktar de nordiska länderna som en enda marknad.
  • Bilden av Sverige har olika betydelse för handel och för investeringar.

Rapporten framhåller också att de sektorer som Sverige är känt för sammanfaller väl med prioriteringarna för det svenska export- och investeringsfrämjandet. Dessa prioriteringar är IKT-infrastruktur och innovativa digitala tjänster, life science, avancerad industri, e-mobilitet samt råvaror.

Ta del av rapporten här.

Kontakta senioranalytiker Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se om du har några frågor om rapporten.