Regionerna Västra Götaland, Gävleborg och Örebro har samtliga valt att teckna ramavtal med Oxford Research gällande utvärdering och analys inom regional utveckling.

Avtalen stäcker sig över två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år och omfattar förutom utvärdering och analyser även rådgivning och processtöd inom och av regionala utvecklingsinsatser.

Regionerna har tidigare anlitat Oxford Research för olika analys- och utvärderingsuppdrag. För Västra Götalandsregionens räkning har vi bland annat utvärderat Innovationsfonden och analyserat den regionala utvecklingsstrategin ur hållbarhetssynpunkt. I Gävleborg har vi utvärderat regionens arbete med smart specialisering och i fjol genomförde vi på uppdrag av Region Örebro en analys av inriktningen och formerna för arbetet med grön omställning.

– Vi har goda erfarenheter av att arbeta med dessa regioner och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med spännande och givande uppdrag, säger Oxford Researchs VD, Ylva Grauers Berggren.

Läs Mer: Agenda 2030 i Västra Götaland

Flera ramavtal med regioner sedan tidigare

Sedan tidigare har Oxford Research tecknat avtal med bland annat Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Region Östergötland. Flera av regionerna har vi samarbetat med även under tidigare ramavtal. 

– Regionala utvecklingsfrågor tillhör vår expertis och är en del av vår identitet. Därför känns det naturligt att knyta till sig regioner som kunder med målet att vår kunskap bidrar till levande, stärkt och hållbar regional tillväxt, säger Ylva Grauers Berggren.

Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se om du har några frågor om våra uppdrag och tjänster riktade till regioner och regionala aktörer.